Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Dostarczanie oleju opałowego, lekkiego do celów grzewczych dla budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Tychowie ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2018 r.

Zapytanie ofertowe

108 KBPobierz

Formularz ofertowy

68 KBPobierz

Projekt umowy

84 KBPobierz

Zawiadomienie o wygraniu

Załącznik

51 KBPobierz