Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

„Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ul. Kochanowskiego w Tychowie”.

Zaproszenie do złożenia oferty

479 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

35 KBPobierz

Załącznik nr 2 - projekt budowlany

13.2 MBPobierz

Załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1.1 MBPobierz

Załącznik nr 4 - przedmiar robot szacunkowy

36 KBPobierz

Załącznik nr 5 -projekt umowy

538 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wygraniu przetargu - Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ul. Kochanowskiego w Tychowie.

37 KBPobierz

Zawiadomienie o zmianie wykonawcy

Zawiadomienie.

340 KBPobierz