Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Centrum rekreacyjno – turystyczne w Trzebiszynie

Ogłoszenie

411 KBPobierz

SIWZ Centrum Trzebiszyn z załącznikami

1.7 MBPobierz

Opis ogólny budowy

340 KBPobierz

Specyfikacja Techniczna

1.2 MBPobierz

Projekt Budowlany

5.8 MBPobierz

Projekt Wykonawczy

7.0 MBPobierz

Przedmiar Robót

254 KBPobierz

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Wyjaśnienia nr 1 do zapytań.

402 KBPobierz

Wyjaśnienia nr 2 do zapytań.

468 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetragu nieograniczonego.

Zawiadomienie.

338 KBPobierz