Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo gm. Tychowo.

Zaproszenie do złożenia oferty.

12.6 KBPobierz

Załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe.

37 KBPobierz

Załącznik nr 2 - SIWZ.

18.9 KBPobierz

Załącznik nr 3 - Mapa Miejscowego Planu zagospodarowania terenu.

10.6 MBPobierz

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy.

36 KBPobierz

Zawiadominie o unieważniueniu postępowania.

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

190 KBPobierz