Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2018.

215 KBPobierz

Załącznik nr 1.

294 KBPobierz

Załącznik nr 2.

1.7 MBPobierz

Załącznik nr 3.

3.5 MBPobierz

Załącznik nr 4.

15.4 KBPobierz

Załącznik nr 5.

241 KBPobierz

Załącznik nr 5a.

45 KBPobierz

Załącznik nr 6.

227 KBPobierz

Załącznik nr 7.

252 KBPobierz

Załącznik nr 8.

45 KBPobierz

Załącznik nr 9.

73 KBPobierz

Załącznik nr 10.

77 KBPobierz

Załącznik nr 11.

12.6 KBPobierz

Załącznik nr 12.

47 KBPobierz

Załącznik nr 13.

13.7 KBPobierz

Załącznik nr 14.

13.5 KBPobierz

Załącznik nr 15.

12.2 KBPobierz

Załącznik nr 16.

34 KBPobierz

Załącznik nr 17.

35 KBPobierz

Załącznik nr 18.

35 KBPobierz

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

829 KBPobierz