Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2018 - 2030.

204 KBPobierz

Załącznik nr 1.

1.5 MBPobierz

Załącznik nr 2.

21 KBPobierz

Załącznik nr 3.

584 KBPobierz