Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

"Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców".

Ogłoszenie z bazy konkurencyjności

3.5 MBPobierz

SIWZ

447 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

77 KBPobierz

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

410 KBPobierz

Załącznik nr 3 - aktywny kosztorys asortymentowo-cenowy do wpisania cen jednostkowych

95 KBPobierz

Załącznik nr 4 - kosztorys asortymentowo-cenowy

551 KBPobierz

Załącznik nr 5 - projekt umowy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym

129 KBPobierz

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania.

340 KBPobierz

Wyniki

Załącznik

354 KBPobierz