Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Uchwała Nr CXXVII.492.Z.2017 - w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Tychowo na 2018 rok

3.6 MBPobierz

Uchwała Nr CXXVII.493.Z.2017 - w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tychowo na lata 2018-2030.

1.8 MBPobierz

Uchwała Nr CXXVII.494.Z.2017 - w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie budżetu Gminy Tychowo na 2018r.

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr III.16.Z.2018 - w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tychowo

1.4 MBPobierz

Uchwała Nr III.17.Z.2018 - w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Tychowo na 2018 r.

856 KBPobierz