Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Centrum rekreacyjno-turystyczne w Trzebiszynie

Ogłoszenie o zamówieniu

413 KBPobierz

Opis ogólny budowy

11.3 KBPobierz

Projekt budowlany

5.8 MBPobierz

Projekt wykonawczy

7.0 MBPobierz

Specyfikacja techniczna

1.2 MBPobierz

Przedmiar robót

254 KBPobierz

SIWZ

3.0 MBPobierz

SIWZ

1.1 MBPobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

211 KBPobierz

SIWZ - wersja aktualna

1.2 MBPobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie

607 KBPobierz

Pismo zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy Pzp

459 KBPobierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie

298 KBPobierz