Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

Organy

Gmina

Urząd Miasta i Gminy

Informacje

Centrum rekreacyjno-turystyczne w Trzebiszynie

Ogłoszenie o zamówieniu

413 KBPobierz

Opis ogólny budowy

11.3 KBPobierz

Projekt budowlany

5.8 MBPobierz

Projekt wykonawczy

7.0 MBPobierz

Specyfikacja techniczna

1.2 MBPobierz

Przedmiar robót

254 KBPobierz

SIWZ

3.0 MBPobierz

SIWZ

1.1 MBPobierz