Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

49 KBPobierz

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

44 KBPobierz

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

46 KBPobierz

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

83 KBPobierz

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

54 KBPobierz

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

105 KBPobierz

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

96 KBPobierz

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

133 KBPobierz

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

194 KBPobierz

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

85 KBPobierz

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

138 KBPobierz

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

132 KBPobierz

ZR-1/C

177 KBPobierz