Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271A.1.2018.JGO - „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Tychowie, polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu oraz doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek, ich ewentualnych zwrotów i reklamacji”.

Zapytanie ofertowe

40 KBPobierz

Formularz ofertowy

125 KBPobierz

Wykaz zrealizowanych usług

14.3 KBPobierz

Projekt umowy

38 KBPobierz

Warunki świadczenia powszechnych usług pocztowych

418 KBPobierz

Wykaz operacyjny

17.5 KBPobierz

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania.

499 KBPobierz

Dokumenty do pobrania po zmianach.

Zapytanie ofertowe po zmianach.

40 KBPobierz

Formularz ofertowy po zmianach.

125 KBPobierz

Projekt umowy po zmianach.

39 KBPobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik - doc

26 KBPobierz

Załącznik - pdf

345 KBPobierz