Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

„Budowa terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Akacjowej w Tychowie”.

Zaproszenie do złożenia oferty

479 KBPobierz

Formularz ofertowy

482 KBPobierz

Projekt budowlany

11.9 MBPobierz

Specyfikacja techniczna

1.1 MBPobierz

Przedmiar robót

342 KBPobierz

Projekt umowy

539 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik

114 KBPobierz