Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

„Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Tychowie, polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu oraz doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek, ich ewentualnych zwrotów i reklamacji”

Zapytanie ofertowe

98 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

125 KBPobierz

Załącznik nr 2 - wykaz zrealizowanych usług

35 KBPobierz

Załącznik nr 3 - projekt umowy

88 KBPobierz

Załącznik nr 3.1 - warunki świadczenia powszechnych usług pocztowych

502 KBPobierz

Załącznik nr 3.2 - wykaz operacyjny

41 KBPobierz

Odpowiedzi na zapytania z dnia 08.02.2018 r.

Aktualny Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

126 KBPobierz

Aktualny Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

178 KBPobierz

Aktualny Załącznik nr 3 - projekt umowy

89 KBPobierz

Aktualny Załącznik nr 3 - projekt umowy

158 KBPobierz

Odpowiedzi do pytań 1.2018 z dnia 08.02.2018

71 KBPobierz

Odpowiedzi do pytań 1.2018 z dnia 08.02.2018

145 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

341 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

35 KBPobierz

Pismo zgodnie z art. 86 ust.5 PZP

31 KBPobierz

Pismo zgodnie z art. 86 ust.5 PZP

204 KBPobierz