Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostepności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenie dla nauczycieli i rodziców.

Ogłoszenie

234 KBPobierz

SIWZ - Nowoczesna Szkoła

116 KBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

76 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

409 KBPobierz

Załącznik nr 3 - Aktywny kosztorys asortymentowo-cenowy

95 KBPobierz

Załącznik nr 4 - Kosztorys asortymentowo-cenowy

533 KBPobierz

Załącznik nr 5 - projekt umowy

130 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

110 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

388 KBPobierz