Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Protokół z Sesji 42 ( z dnia 31.01.2018 )

164 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 43 ( z dnia 26.02.2018 )

74 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 44 ( z dnia 27.03.2018 )

198 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 45 ( z dnia 26.04.2018 )

147 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 46 ( z dnia 28.05.2018 )

101 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 47 ( z dnia 26.06.2018 )

102 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 48 ( z dnia 23.08.2018 )

103 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 49 ( z dnia 27.09.2018 )

108 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 50 ( z dnia 19.10.2018 )

189 KBPobierzPodgląd pliku