Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

„Budowa drogi pieszo- rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego. Zakup i instalacja bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich.”

Ogłoszenie o zamówieniu

406 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

203 KBPobierz

SIWZ

0.9 MBPobierz

SIWZ

798 KBPobierz

Załącznik Nr 1- formularz ofertowy

23 KBPobierz

Załącznik Nr 1- formularz ofertowy

452 KBPobierz

Załącznik nr 2 - oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu

22 KBPobierz

Załącznik nr 3 - oświadczenie - brak podstaw wykluczenia

25 KBPobierz

Załącznik Nr 4 - grupa kapitałowa

15.3 KBPobierz

Załącznik Nr 5 - Projekt umowy

852 KBPobierz

Załącznik Nr 5 - Projekt umowy

583 KBPobierz

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

15.8 KBPobierz

Załącznik nr 7- oświadczenie podmiotu trzeciego

18.0 KBPobierz

Załącznik nr 8 - harmonogram rzeczowo-finansowy

530 KBPobierz

Załącznik nr 8 - harmonogram rzeczowo-finansowy

13.5 KBPobierz

Załącznik nr 9 - Rowery - OPZ

72 KBPobierz

Załącznik nr 9 - Rowery - OPZ

501 KBPobierz

Załącznik nr 10 - umowa na przetwarzanie danych osobowych

70 KBPobierz

Załącznik nr 10 - umowa na przetwarzanie danych osobowych

393 KBPobierz

Odpowiedzi na zapytania

Wyjaśnienia do zapytań nr 1/2018

372 KBPobierz

Załącznik nr 1 do wyjaśnień nr 1/2018 - projekt stanowisk ul. Dworcowa

268 KBPobierz

Załącznik nr 1 do wyjaśnień nr 1/2018 - projekt stanowisk ul. Kolejowa

265 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań nr 2/2018

562 KBPobierz

Projekt umowy - aktualna wersja umowy - załącznik nr 5 do SIWZ

594 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań nr 3/2018 - z dnia 19.03.2018

130 KBPobierz

Informacje o wynikach przetargu

Pismo zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy Pzp

361 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

93 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

300 KBPobierz