Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie

Zaproszenie do złożenia oferty

536 KBPobierz

Zaproszenie do złożenia oferty

203 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

148 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

478 KBPobierz

Załącznik nr 2 - projekt budowlany

17.7 MBPobierz

Załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna

22 MBPobierz

Załącznik nr 4 - przedmiar robót szacunkowy

41 KBPobierz

Załącznik nr 5 - projekt umowy

207 KBPobierz

Załącznik nr 5 - projekt umowy

542 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty - wersja aktualna

203 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - wersja aktualna

148 KBPobierz