Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie

Zaproszenie do złożenia oferty

536 KBPobierz

Zaproszenie do złożenia oferty

203 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

148 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

478 KBPobierz

Załącznik nr 2 - projekt budowlany

17.7 MBPobierz

Załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna

22 MBPobierz

Załącznik nr 4 - przedmiar robót szacunkowy

41 KBPobierz

Załącznik nr 5 - projekt umowy

207 KBPobierz

Załącznik nr 5 - projekt umowy

542 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty - wersja aktualna

203 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - wersja aktualna

148 KBPobierz

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

129 KBPobierz

Aktualny Projekt budowlany

7.5 MBPobierz

Aktualny Przedmiar robót

35 KBPobierz

Wyjaśnienie do zapytania nr 1 z dnia 16.03.2018

167 KBPobierz

Pismo zgodnie z art. 86 ust.5 Pzp.

Pismo zgodnie z art. 86 ust.5 Pzp.

615 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

504 KBPobierz