Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271A.11.2018.JK - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z wyceną szacunkową dla zadania: „Budowa miejskiego parku w Tychowie” w części działki nr 572/152 obrębu 320104_40001 Tychowo – miasto, Gmina Tychowo

Załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe

37 KBPobierz

Załącznik nr 2 - SIWZ

88 KBPobierz

Załącznik nr 3 - lokalizacja parku w mieście

3.5 MBPobierz

Załącznik nr 4 - mapa działki

2.4 MBPobierz

Załącznik nr 5 - wzór umowy

47 KBPobierz

Załącznik nr 6 - formularz ofertowy

35 KBPobierz

Załącznik nr 7 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

110 KBPobierz

Załącznik nr 8 - wizualizacja zagospodarowania

3.5 MBPobierz

Załącznik nr 9 - wycena szacunkowa

312 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pismo

35 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

314 KBPobierz