Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Miejska Komisja Wyborcza w Tychowie

Godziny pracy Miejskiej Komisji Wyborczej

165 KBPobierz

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej

173 KBPobierz

Informacja od Komisarza Wyborczego II w Koszalinie dotycząca szkolenia dla Terytorialnych Komisji wyborczych.

351 KBPobierz

Urzędnik Wyborczy

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

26 KBPobierz

Pełnomocnictwo

Wniosek

105 KBPobierz

Zgoda

119 KBPobierz

Głosowanie korespondencyjne

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

141 KBPobierz

Obwieszczenia i zarządzenia

Obwieszczenie Marszałka województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018

49 KBPobierz

Obwieszenie - w sprawie podziału Gminy Tychowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychowie – w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

212 KBPobierz

Zarządzenie nr 61 - w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 21 października 2018r. Kalendarz wyborczy - wybory samorządowe 2018

200 KBPobierz

Kalendarz wyborczy.

303 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych.

173 KBPobierz

Okręgi wyborcze i obwody głosowania

Okręgi wyborcze

202 KBPobierz

Obwody głosowania

296 KBPobierz