Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji ds. przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Załącznik

107 KBPobierz

Obwodowe Komisje Wyborcze

I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

83 KBPobierz

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Tychowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

202 KBPobierz

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tychowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

2.1 MBPobierz

Obwieszczenie o wylosowanych numerach list

202 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II

Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

1.0 MBPobierz

Nadawanie numerów list kandydatów na radnych

Informacja o losowaniu numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Tychowie.

530 KBPobierz

Spis Wyborców

Spis wyborców - udostępnienie

355 KBPobierz

Wniosek

30 KBPobierz

Informacje Komisarza Wyborczego w Koszalinie II

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 24 września 2018r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń do komisji wyborczych oraz o terminie losowania członków komisji wyborczych.

199 KBPobierz

Miejska Komisja Wyborcza w Tychowie

Godziny pracy Miejskiej Komisji Wyborczej

165 KBPobierz

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej

173 KBPobierz

Informacja od Komisarza Wyborczego II w Koszalinie dotycząca szkolenia dla Terytorialnych Komisji wyborczych.

351 KBPobierz

Urzędnik Wyborczy

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

26 KBPobierz

Pełnomocnictwo

Wniosek

105 KBPobierz

Zgoda

119 KBPobierz

Głosowanie korespondencyjne

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

141 KBPobierz

Obwieszczenia i zarządzenia

Obwieszczenie Burmistrza Tychowa z dnia 17 września 2018r., informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

64 KBPobierz

Obwieszczenie Marszałka województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018

49 KBPobierz

Obwieszenie - w sprawie podziału Gminy Tychowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychowie – w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

212 KBPobierz

Zarządzenie nr 61 - w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 21 października 2018r. Kalendarz wyborczy - wybory samorządowe 2018

200 KBPobierz

Kalendarz wyborczy.

303 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych.

173 KBPobierz

Okręgi wyborcze i obwody głosowania

Okręgi wyborcze

202 KBPobierz

Obwody głosowania

296 KBPobierz

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r.

131 KBPobierz