Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego 30 publicznych dróg gminnych i rocznego przeglądu obiektów inżynierskich

Zaproszenie do złożenia oferty

20 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

36 KBPobierz

Wykaz dróg gminnych i obiektów mostowych

46 KBPobierz

Odpowiedzi na zapytania

Wyjaśnienia do zapytań nr 1/2018 z dnia 03.04.2018 r.

469 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

352 KBPobierz