Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

GOOŚ.6220.1.2018.MM - Budowa drogi leśnej- dojazd pożarowy nr 7 i składnic drewna na terenie Leśnictwa Pobądź i Kurozwęcz w Nadleśnictwie Tychowo

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa drogi leśnej- dojazd pożarowy nr 7 i składnic drewna na terenie Leśnictwa Pobądź i Kurozwęcz w Nadleśnictwie Tychowo”.

144 KBPobierz

Wydano postanowienie o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 7 i składnic drewna na terenie Leśnictwa Pobądź i Kurozwęcz w Nadleśnictwie Tychowo”.

148 KBPobierz

Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 7 i składnic drewna na terenie Leśnictwa Pobądź i Kurozwęcz w Nadleśnictwie Tychowo”

147 KBPobierz