Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

GOOŚ.6220.3.2018.MM - w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi leśnej nr 175 dojazdowej na działkach nr 129/1 obręb 0064 Rzyszczewo, 388/1, 255, 225, 8/1, 224, 387/3, 406 386/2, 258..."

Informacja Burmistrza Tychowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

436 KBPobierz