Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271A.30.2018.JGO - „Budowa otwartej strefy aktywności w Dobrowie gm. Tychowo”

Zapytanie ofertowe

1.0 MBPobierz

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1a

25 MBPobierz

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne) – załącznik nr 1b

37 MBPobierz

Przedmiar robót - załącznik nr 1c

269 KBPobierz

Przedmiar robót - załącznik nr 1c - rds

32 KBPobierz

Formularz oferty – załącznik nr 2

5.6 MBPobierz

Formularz oferty – załącznik nr 2

773 KBPobierz

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

5.6 MBPobierz

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

541 KBPobierz

Projekt umowy – załącznik nr 4

0.9 MBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

92 KBPobierz