Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

„Wykonanie usługi w zakresie dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla administracyjnego Urzędu Miejskiego w Tychowie ul. Bobolicka 17”

Formularz ofertowy

425 KBPobierz

Projekt umowy

456 KBPobierz

Zapytanie ofertowe dla oleju opałowego

440 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

441 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie

441 KBPobierz