Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Formularz ofertowy

425 KBPobierz

Projekt umowy

456 KBPobierz

Zapytanie ofertowe dla oleju opałowego

440 KBPobierz

„Wykonanie usługi w zakresie dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla administracyjnego Urzędu Miejskiego w Tychowie ul. Bobolicka 17”

Zawiadomienie

441 KBPobierz