Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zapytanie ofertowe piezometry

67 KBPobierz

Zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia

32 MBPobierz

Zał. nr 2 formularz ofertowy

40 KBPobierz

Zał. nr 3 projekt umowy

63 KBPobierz

Zał. nr 4 oświadczenie

27 KBPobierz