Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Budowa placu zabaw w Bukowie

Zapytanie ofertowe

186 KBPobierz

zal. 4_Przedmiar_robot

28 KBPobierz

zal. 2_formularz_ofertowy

34 KBPobierz

zal. 3_Projekt_umowy

89 KBPobierz

Pismo zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

193 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

13.1 KBPobierz

zal. 1 _Dokumentacja_projektowa

Kosztorys ślepy Budowa placu zabaw

8.3 KBPobierz

Projekt budowlany

2.5 MBPobierz

Projekt zagospodarowania terenu A3

0.9 MBPobierz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

156 KBPobierz

Szczegóły lokalizacji urządzeń A3

875 KBPobierz