Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Budowa placu zabaw w Krosinku

Zapytanie ofertowe

349 KBPobierz

Projekt umowy

89 KBPobierz

Brak podstaw do wniesienia sprzeciwu

381 KBPobierz

Zał. nr 1a - Projekt budowlany

4.8 MBPobierz

Zał. nr 1b - STWiOR

89 KBPobierz

Zał. nr 1c - Przedmiar robót

269 KBPobierz

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

36 KBPobierz

Zał. nr 3 - Projekt umowy

177 KBPobierz

Pismo zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

12.3 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

13.1 KBPobierz