Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Dobudowa instalacji gazowej do ogrzewania c.o. w świetlicy w Dobrowie

Zapytanie ofertowe

65 KBPobierz

Załącznik 1a - projekt budowlany

16.1 MBPobierz

Załącznik 1b - specyfikacja t. w. i. o. r.

7.0 MBPobierz

Załącznik 1c - Kosztorys ślepy

13.4 KBPobierz

Załącznik 1c - przedmiar robót

64 KBPobierz

Załącznik 2 - formularz ofertowy

35 KBPobierz

Załącznik 3 - projekt umowy

505 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

52 KBPobierz