Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Informacja o zgromadzeniu publicznym.

Zgromadzenie publiczne w dniu: 11 listopada 2018 r.

Czas trwania: w godz. od 13.00 do 14.00

Miejsce rozpoczęcia: Tychowo - plac przy Urzędzie Miejskim w Tychowie ul. Bobolicka 17

Miejsce zakończenia: Tychowo – Cmentarz

Informacja zgodna z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach  (Dz. U. z 2018  poz. 408)

Struktura bieżącej kategorii