Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271A.49.2018.JGO - Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Tychowie, polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu oraz doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek, ich ewentualnych zwrotów i reklamacji

Zapytanie ofertowe

48 KBPobierz

Zał. 1 - Formularz ofertowy

152 KBPobierz

Zał. 2 - Wykaz zrealizowanych usług

33 KBPobierz

Zał. 3 - projekt umowy

93 KBPobierz

Zał. 3.1 - do umowy - warunki świadczenia powszechnych usług pocztowych

503 KBPobierz

Zał. 3.2 - do umowy - wykaz operacji

41 KBPobierz

Odpowiedzi na zapytania 1/2018 z dnia 23.11.2018 r.

Wyjaśnienia do zapytań nr 1/2018 z dnia 23.11.2018r.

519 KBPobierz

Odpowiedzi na zapytania 2/2018 z dnia 27.11.2018 r.

Wyjaśnienia do zapytań nr 2/2018 z dnia 27.11.2018 r.

28 KBPobierz

Aktualny załącznik nr 3 – projekt umowy.

94 KBPobierz

Pismo zgodnie z art. 86 ust.5 Pzp

Pismo zgodnie z art. 86 ust.5 Pzp

31 KBPobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

36 KBPobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

124 KBPobierz