Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Tychowie

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tychowie:

 1. Iwona Haśkiewicz – Przew. Komisji,

 2. Jarosław Chwała – członek

 3. Piotr Rakowski - członek

Komisja ds. Skarg, wniosków i petycji:

 1. Krzysztof Niemiec – Przew. Komisji,

 2. Sylwia Czerwiak – członek,

 3. Marcin Matejko - członek

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Tychowie:

 1. Dariusz Michalak – Przew. Komisji,

 2. Paweł Kowalski – członek,

 3. Alicja Sołtys - członek

Komisja Mienia, Budżetu, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miejskiej w Tychowie:

 1. Iwona Wiśniewska – przew. Komisji,

 2. ............................... - członek

 3. Sylwia Walkusz - członek

Komisja Społeczno-Socjalna i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Tychowie:

 1. Robert Radziuk – Przew. Komisji,

 2. Mirosław Korzeniowski, - członek,

 3. Katarzyna Rudnik - członek