Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Czas pracy obwodowych komisji wyborczych

33 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II o zmianach w składzie komisji - OKW nr 2 w Warninie

36 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II o zmianach w składzie komisji - OKW nr 5 w Dobrowie

36 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych - terminy szkoleń

98 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie nr 142/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 6 maja 2019r. w sprawie. pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

380 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie nr 141/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tychowo.

240 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 47/19 zmieniająca zarządzenie Burmistrza Tychowa w sprawie powołania operatorów informatycznej Obsługi Komisji Wyborczych.

376 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 26 kwietnia 2019r. - dokonywanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

197 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 42/19 w sprawie powołania operatorów.

376 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Tychowa z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie obwodów głosowania.

64 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie nr 51/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie nr II z dnia 10 kwietnia 2019r.

666 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza Tychowa w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

370 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej.

363 KBPobierzPodgląd pliku

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej.

208 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej.

303 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza Tychowa zmieniające zarządzenie Burmistrza Tychowa Nr 28/19 z dnia 06 marca 2019r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r

201 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza Tychowa w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

202 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie o zarządzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

437 KBPobierzPodgląd pliku