Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do placówek i z placówek oświatowych z terenu gminy Tychowo od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r. oraz od 01.09.2020r. do 30.06.2021r.”.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

430 KBPobierz

SIWZ

118 KBPobierz

SIWZ

0.9 MBPobierz

Formularz ofertowy

37 KBPobierz

Formularz ofertowy

710 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy

134 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy

482 KBPobierz

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

19.4 KBPobierz

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

718 KBPobierz

Załączniki do SIWZ

141 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

205 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

144 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

75 KBPobierz

Aktualny formularz ofertowy (obowiązujący od dnia 15.03.2019r)

37 KBPobierz

Aktualny formularz ofertowy (obowiązujący od dnia 15.03.2019r)

709 KBPobierz

Aktualny załącznik nr 9 do SIWZ (obowiązujący od dnia 15.03.2019r)

22 KBPobierz

Aktualny załącznik nr 9 do SIWZ (obowiązujący od dnia 15.03.2019r)

275 KBPobierz

Aktualny załącznik nr 10 do SIWZ (obowiązujący od dnia 15.03.2019r)

23 KBPobierz

Aktualny załącznik nr 10 do SIWZ (obowiązujący od dnia 15.03.2019r)

262 KBPobierz

Nowy załącznik nr 11 do SIWZ (obowiązujący od dnia 15.03.2019r)

10.8 MBPobierz

Nowy załącznik nr 11 do SIWZ (obowiązujący od dnia 15.03.2019r)

5.2 MBPobierz

Nowy załącznik nr 12 do SIWZ (obowiązujący od dnia 15.03.2019r)

2.3 MBPobierz

Nowy załącznik nr 12 do SIWZ (obowiązujący od dnia 15.03.2019r)

1.2 MBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

147 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

77 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

209 KBPobierz

Aktualny załącznik nr 8 do SIWZ (obowiązujący od dnia 21.03.2019r)

237 KBPobierz

Aktualny załącznik nr 8 do SIWZ (obowiązujący od dnia 21.03.2019r)

133 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań nr 1/2019 z dnia 18.03.2019r.

208 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań nr 1/2019 z dnia 18.03.2019r.

62 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań nr 2/2019 z dnia 20.03.2019r.

152 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań nr 2/2019 z dnia 20.03.2019r.

31 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

240 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

207 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań nr 3/2019 z dnia 21.03.2019r.

474 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań nr 4/2019 z dnia 22.03.2019r.

437 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

44 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

144 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dowóz dzieci

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dowóz dzieci

310 KBPobierz