Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

BURMISTRZ TYCHOWA, UL. BOBOLICKA 17, 78-220 TYCHOWO OGŁASZA II NABÓR NA SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY W URZĘDZIE MIEJSKIM W TYCHOWIE

Ogłoszenie

69 KBPobierz

Kwestionariusz kandydata na pracownika

30 KBPobierz

Zarządzenie nr 40/19

29 KBPobierz

INFORMACJA O WYNIKACH

Wyniki

29 KBPobierz