Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Przeprowadzono głosowanie w sprawie “Protokół”

551 KBPobierzPodgląd pliku

Przeprowadzono głosowanie w sprawie “Informacja z działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym.”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer VIII/52/19 “Podjęcie uchwał: a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r.”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer VIII/53/19 “b) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tychowo i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od 1 września 2019 roku”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer VIII/54/19 “c) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso”

91 KBPobierzPodgląd pliku