Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Tychowie przy ul. L. Mroczkiewicza

Ogłoszenie o zamówieniu

442 KBPobierz

SIWZ

11.5 MBPobierz

Załącznik nr 1

5.7 MBPobierz

Załącznik nr 2

5.7 MBPobierz

Załącznik nr 3

5.7 MBPobierz

Załącznik nr 4

5.7 MBPobierz

Załącznik nr 5

5.7 MBPobierz

Załącznik nr 6

5.7 MBPobierz

Załącznik nr 7

5.8 MBPobierz

Załącznik nr 8

38 MBPobierz

Załącznik nr 9

293 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp.

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp.

417 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

577 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

298 KBPobierz