Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019

Informacja dotycząca udostępnienia spisu wyborców

104 KBPobierz

Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych - terminy szkoleń

99 KBPobierz

Postanowienie nr 535/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

747 KBPobierz

Postanowienie nr 534/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tychowo

2.8 MBPobierz

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

195 KBPobierz

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

198 KBPobierz

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

327 KBPobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 13 września 2019r. - dokonywanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

197 KBPobierz

Zarządzenie nr 84/19 Burmistrza Tychowa z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Tychowo w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

553 KBPobierz

Obwieszczenie Burmistrza Tychowa z dnia 3 września 2019r. w sprawie obwodów głosowania.

54 KBPobierz

Zarządzenie Burmistrza Tychowa w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

374 KBPobierz

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

36 KBPobierz

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

234 KBPobierz

Uchwała Nr 79/2019 PKW z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju

112 KBPobierz

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

160 KBPobierz

Postanowienie nr 468/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tychowo w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

567 KBPobierz

Postanowienie nr 470/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Tychowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

1.3 MBPobierz

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

192 KBPobierz

Zarządzenie Burmistrza Tychowa w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

202 KBPobierz

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu

485 KBPobierz