Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

"Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Tychowo"

Ogłoszenie o zamówieniu

420 KBPobierz

SIWZ

63 KBPobierz

SIWZ

483 KBPobierz

Część 1. Budowa placu zabaw w Krosinku

Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót

5.5 MBPobierz

Inne załączniki

316 KBPobierz

Część 2. Budowa placu zabaw w Bukowie

Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót

4.7 MBPobierz

Inne załączniki

317 KBPobierz

Część 3. Budowa siłowni zewnętrznej w Kowalkach, w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ”Granty Sołeckie 2019” pn. „Aktywnie i zdrowo - siłownia pod chmurką w Sołectwie Kowalki”

Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót

3.6 MBPobierz

Inne załączniki

318 KBPobierz

Część 4. Budowa siłowni zewnętrznej w Zaspach Wielkich

Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót

1.7 MBPobierz

Inne załączniki

312 KBPobierz

Część 5. Budowa siłowni zewnętrznej w Warninie

Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót

1.6 MBPobierz

Inne załączniki

312 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań

Wyjaśnienie nr 1 do zapytań przesłanych w dniu 27.08.2019

22 KBPobierz

Wyjaśnienie nr 2 do zapytań przesłanych w dniu 28.08.2019

21 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp

77 KBPobierz

Poprawiona informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

18.5 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3, części 4 i części 5

48 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i części 2

50 KBPobierz

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 5 zamówienia

47 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

311 KBPobierz