Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Tychowie odbytej w dniu 25.06.2019

552 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie protokołu z X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Tychowie odbytej w dniu 25 lipca 2019 r.

551 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Tychowo

551 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym i wystąpienia zaproszonych gości

129 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 r.

129 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XI/66/19 “uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2019-2030"

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XI/67/19 “uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r."

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XI/68/19 “uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród"

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XI/69/19 “uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tychowo"

129 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XI/70/19 “uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Tychowo”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XI/71/19 “uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych położonych na terenie Gminy Tychowo, stanowiących własność Gminy Tychowo”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XI/72/19 “uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego”

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XI/73/19 “w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Tychowa”

551 KBPobierzPodgląd pliku