Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wprowadzenie - projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii publicznych dróg gminnych

550 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie porządku obrad po zmianie

549 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej w Tychowie

551 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tychowo, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku

553 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne zaproszonych gości

551 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r.

551 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023

644 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

551 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych położonych na terenie Gminy Tychowo, stanowiących własność Gminy Tychowo

551 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogii do kategorii publicznych dróg gminnych

551 KBPobierzPodgląd pliku