Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 470.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Zapytanie ofertowe,

45 KBPobierz

Formularz ofertowy zał. nr 1,

37 KBPobierz

Uchwała nr XIV/84/19 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,

181 KBPobierz

Uchwała nr CXVII.406.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Tychowo.

1.4 MBPobierz

Sprawozdania za 2018 rok:

Sprawozdanie Rb-27S

789 KBPobierz

Sprawozdanie RB-28S

1.4 MBPobierz

Sprawozdanie RB-N

264 KBPobierz

Sprawozdanie RB-NDS

203 KBPobierz

Sprawozdanie RB-Z

107 KBPobierz

Sprawozdania za III kwartał 2019 roku

Sprawozdanie Rb-27S

803 KBPobierz

Sprawozdanie RB-28S

1.5 MBPobierz

Sprawozdanie RB-N

262 KBPobierz

Sprawozdanie RB-NDS

201 KBPobierz

Sprawozdanie RB-Z

103 KBPobierz

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedź na zapytanie nr 1

2.1 MBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

31 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

35 KBPobierz