Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Uchwała Nr CXXVI.576.Z,2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tychowo

2.0 MBPobierz

Uchwała Nr CXXVI.575.Z.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Tychowo na 2020 r.

658 KBPobierz

Uchwała Nr CXX.449.Z.2019 w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Tychowo na 2020 r.

664 KBPobierz

Uchwała Nr CXX.450.Z.2019 w sprawie opiniii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tychowo na 2020 r.

706 KBPobierz

Uchwała Nr CXX.451.Z.2019 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tychowo

1.8 MBPobierz