Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie nr 57/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 16.04.2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tychowo

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja dotycząca udostępnienia spisu wyborców

274 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

82 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

216 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór zgłaszania kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej - Uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej spośród wyborców

43 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Tychowa z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie obwodów głosowania.

220 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

217 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 31/20 Burmistrza Tychowa z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Tychowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

549 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

368 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

102 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego

70 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego

161 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 26/20 Burmistrza Tychowa z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

372 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tychowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

542 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców

36 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

166 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

14.5 KBPobierzPodgląd pliku

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

368 KBPobierzPodgląd pliku

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

302 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

129 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

177 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 12/20 Burmistrza Tychowa z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP

197 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 05.02.2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP

1.3 MBPobierzPodgląd pliku