Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

78 KBPobierz

Postanowienie nr 57/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 16.04.2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tychowo

2.8 MBPobierz

Informacja dotycząca udostępnienia spisu wyborców

274 KBPobierz

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

82 KBPobierz

Informacja w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

216 KBPobierz

Wzór zgłaszania kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej - Uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej spośród wyborców

43 KBPobierz

Obwieszczenie Burmistrza Tychowa z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie obwodów głosowania.

220 KBPobierz

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

217 KBPobierz

Zarządzenie nr 31/20 Burmistrza Tychowa z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Tychowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

549 KBPobierz

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

368 KBPobierz

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

102 KBPobierz

Uchwała nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego

70 KBPobierz

Uchwała nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego

161 KBPobierz

Zarządzenie nr 26/20 Burmistrza Tychowa z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

372 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tychowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

542 KBPobierz

Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców

36 KBPobierz

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

166 KBPobierz

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

14.5 KBPobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

368 KBPobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

15.9 KBPobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

302 KBPobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

78 KBPobierz

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

129 KBPobierz

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

177 KBPobierz

Zarządzenie nr 12/20 Burmistrza Tychowa z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP

197 KBPobierz

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 05.02.2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP

1.3 MBPobierz