Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Tychowo

SIWZ

392 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

407 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

24 KBPobierz

Załącznik nr 5 - projekt umowy

71 KBPobierz

Załącznik nr 9 - PFU PSZOK Tychowo

6.9 MBPobierz

Pozostałe załączniki do SIWZ

8.7 MBPobierz

Informacja z otwarcja ofert

Informacja o otwarciu ofert

295 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

295 KBPobierz