Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tychowo

207 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tychowo

206 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tychowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

44 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tychowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

39 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tychowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo - uwarunkowania, txt

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo - kierunki, txt

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo - uwarunkowania, rys.

75 MBPobierzPodgląd pliku

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo - kierunki, rys.

76 MBPobierzPodgląd pliku

Prognoza Oddziaływania na Środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo, txt

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Prognoza Oddziaływania na Środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo, rys.1

617 KBPobierzPodgląd pliku

Prognoza Oddziaływania na Środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo, rys.2

14.4 MBPobierzPodgląd pliku

Prognoza Oddziaływania na Środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo, rys.3

565 KBPobierzPodgląd pliku

Prognoza Oddziaływania na Środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo, rys.4

568 KBPobierzPodgląd pliku