Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Informacja o otwarciu ofert w sytuacji stanu epidemii

Informacja o otwarciu ofert w sytuacji stanu epidemii

71 KBPobierz

Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do placówek i z placówek oświatowych z terenu gminy Tychowo od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. oraz od 01.09.2021r. do 30.06.2022 r.

SIWZ

338 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

414 KBPobierz

Formularz ofertowy

39 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ

16.2 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ

14.5 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ

18.9 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ

15.4 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ

14.4 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ

13.7 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ

17.5 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy

154 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ

22 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ

23 KBPobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ

5.0 MBPobierz

Załącznik nr 12 do SIWZ

1.4 MBPobierz

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

19.8 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 05.03.2020 r.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

75 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

214 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 16.03.2020 r.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

73 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

133 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań

Wyjaśnienia do zapytań

13.9 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań nr 2

Wyjaśnienia do zapytań nr 2

16.9 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 24.03.2020 r.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 24.03.2020 r.

79 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 24.03.2020 R.

201 KBPobierz