Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

GOOŚ.271A.4.2020.JGO - Usługa usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Tychowo

Zapytanie ofertowe

42 KBPobierz

Formularz ofertowy

40 KBPobierz

Projekt umowy

58 KBPobierz

Załącznik tabelaryczny

59 KBPobierz

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

139 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

170 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

148 KBPobierz

Zawiadomienie o zmianie wykonawcy

Zawiadomienie o zmianie wykonawcy

137 KBPobierz