Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271B.5.2020.BK - "Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Gminy Tychowo"

Ogłoszenie o zamówieniu

397 KBPobierz

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 5

286 KBPobierz

Załącznik nr 6. Wykaz mienia Gmina Tychowo 2020

158 KBPobierz

Załącznik nr 7 -Identyfikator postępowania

11.3 KBPobierz

Klucz Publiczny

700 BPobierz

Wyjaśnienia do zapytań z dn. 10.04.2020 r.

Wyjaśnienia do zapytań nr 1

51 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

198 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

74 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań z dn. 16.04.2020 r.

Wyjaśnienia do zapytań nr 2

87 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań nr 3

45 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań nr 4

106 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań nr 5

80 KBPobierz

Zdjęcia do wyjaśnień nr 5 pytanie 4b

4.8 MBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

75 KBPobierz

Informacja uzupełniająca z otwarcia ofert

69 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu w części 1 i wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2

Zawiadomienie o uniewaznienie przetargu w części 1 i wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2

49 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

294 KBPobierz