Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271B.6.2020.BK - "Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Gminy Tychowo – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności"

Ogłoszenie o zamówieniu

396 KBPobierz

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 5

204 KBPobierz

Załącznik nr 6 - Wykaz mienia Gmina Tychowo 2020

200 KBPobierz

Załącznik nr 7 - Identyfikator postępowania

11.3 KBPobierz

Klucz Publiczny

700 BPobierz

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ NR 1

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ NR 1

325 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

201 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

76 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

77 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

473 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

292 KBPobierz