Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020r.

Postanowienie nr 362/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w gminie Tychowo

436 KBPobierzPodgląd pliku

Komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

186 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. ( II tura)

64 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie nr 309/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w gminie Tychowo

430 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych - terminy szkoleń

100 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie nr 156/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

787 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie nr 155/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tychowo

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

119 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

183 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Tychowa z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

222 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie nr 121/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tychowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

560 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

116 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza Tychowa z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

198 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dotycząca udostępnienia spisu wyborców

274 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór zgłaszania kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej - Uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej spośród wyborców

45 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

102 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

210 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

171 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

16.1 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

14.8 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

201 KBPobierzPodgląd pliku

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

177 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

157 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

189 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

142 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

234 KBPobierzPodgląd pliku